Zilverberg verleidelijk maken, juist voor ouderen

Het is van groot belang dat ouderen in Overasselt willen en kunnen doorstromen naar de Zilverberg, zodat anderen in Overasselt kunnen gaan genieten van hun achtergelaten woningen en zijzelf een comfortabele woning krijgen. Daarom moeten we er voor zorgen dat deze wijk ook aantrekkelijk wordt voor deze groep en dat ze kunnen worden verleid deze stap te zetten.

In deze fase gaat het over de opzet van de nieuwe wijk, maar dat kan niet helemaal los gezien worden van het soort woningen. De opzet moet bijdragen aan het algemene welbevinden van ouderen en dat betekent vooral: bijdragen aan hun gezondheid en aan sociale contacten.

Maar ook deze categorie bewoners, “de ouderen”, is geen homogene groep. Er moet rekening gehouden worden met verschillende leefstijlen. Ouderen zullen verschillende keuzes maken over bijvoorbeeld:

 • Graag veel met anderen samen doen of juist meer individueel gericht?
 • Graag met gelijkgestemde leeftijdsgenoten optrekken of juist in een mix met jonge gezinnen?
 • Heel sportief en veel buiten bezig of juist minder bewegelijk en veel binnen?
 • Te voet of per fiets veilig voorzieningen kunnen bereiken?
 • Etc.

Afhankelijk van hoe potentiële bewoners hierover denken zijn er verschillende oplossingen denkbaar voor de opzet van de wijk. 

 • Is het bv. relevant om een pleintje te bedenken, met veel bankjes, of rond een kinderspeelplaats? 
 • Wil men levendigheid of rust en stilte? Wil men lommerrijke kronkelpaden of juist strak en clean?
 • Of wil men juist geen ouderen-pleintje, maar tussen jonge gezinnen een geschikte woning vinden?
 • Denkt men over koop of liever huur? Wil men een eigen tuin(tje) of liever een balkon?
 • Moeten er plekken gecreëerd worden die mn ouderen, maar ook anderen, uitnodigen om dingen samen aan te pakken (bv moestuin, betonnen tafeltennis, gym- en wandelstartpunt, etc.)?
 • Willen ze gebruik kunnen maken van veilige wandel- en fietsroute naar de nieuwe winkel van Derks, naar het Verenigingsgebouw, naar meer bewegen voor ouderen op de Passelegt? Wat moet daar dan voor bedacht worden?

Aan de hand van antwoorden op dit soort vragen kan ook duidelijk worden welke verschillende type ouderen (qua leefstijl) er naar de wijk kunnen worden gelokt en welke minder. Dan kan een goede match gezocht worden met de opzet en geboden woningtypen.

Conclusie: in deze fase van nadenken over de opzet van de wijk is het van groot belang zo veel mogelijk specifieke en concrete antwoorden te krijgen op dit soort vragen. Er moet een benadering en een medium gekozen worden wat helpt om dit goed boven water te krijgen: goed kunnen doorvragen naar wat men precies bedoeld, de waarom-vraag stellen om te kijken of meerdere oplossingen denkbaar zijn, voorbeelden tonen, meedenken zonder over te nemen, etc.. Het advies van de werkgroep Wonen is om daar nu een passende keuze in te maken en daar voldoende energie in te steken.

Werkgroep Wonen/DPO