Dorpsplan Overasselt 2022

“In Overasselt doen we het zelf, we nemen initiatief en wachten niet af” is een van de kernpunten uit het oude en nieuwe Dorpsplan Overasselt.

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan een nieuwe Dorpsplan. Het bestuur van Dorpsplatform Overasselt heeft een aantal inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep Dorpsontwikkelplan 2022. Hierbij heeft het bestuur geprobeerd een goede afstemming van het dorp in de werkgroep te krijgen: een gelijke verhouding man/vrouw, geboren en getogen Overasseltenaren en (relatieve) nieuwkomers en jong en oud.

In een aantal bijeenkomsten heeft deze werkgroep een aantal thema’s benoemd en vastgesteld die spelen. Aan de hand van de thema’s en de gesprekken die de werkgroep daarover gevoerd heeft is een dorpsenquête opgesteld. Op deze enquête is een overweldigende response gekomen: bijna 800 van de 1200 verspreide enquêtes zijn ingevuld

Met de uitslag van de enquête en de input van de gesprekken heeft de werkgroep een nieuw Dorpsplan opgesteld voor Overasselt voor de jaren 2022-2032. Alle informatie over de enquête en het dorpsplan is te vinden op de pagina Dorpsplan Overasselt 2022.

Met dit dorpsplan is het werk nog niet gedaan. We staan pas aan het begin. Er zijn werkgroepen bedacht en mogelijke actiepunten geïdentificeerd. Daar kunnen we nu mee aan de slag. Samen maken we Overasselt mooier!

We doen dingen samen, zorgen voor elkaar en ontmoeten elkaar. Ook hier.

Dit bericht heeft 5 reacties

 1. Willie Lemmens

  Beste platformleden,
  Tijdens de afgelopen ijsweek viel mij op dat Overasselt geen zoutkisten heeft staan. Ik zag in Nijmegen dat er wel overal van die gele kisten staan. Bij navraag bij de DAR wordt ik verwezen naar de gemeente Heumen. Gemeente Heumen bericht mij dat, vanwege diefstal en vernielzucht er geen kisten meer geplaatst zijn. Zij verwijst mij naar dorpsplatform om bij u verzoek neer te leggen wat platform hieraan kan doen.
  Met vriendelijke groeten,

 2. Willie Lemmens

  Zie tekst bericht

 3. Angela van der Pijll (secr DPO)

  Uit een gesprekje met Willie bleek dat haar vraag naar strooibakken ingegeven werd door de constatering dat veel stoepen, met name in de Hoogstraat, moeilijk begaanbaar waren tijdens de laatste winterse weken. Het begaanbaar houden van de wegen is een taak van de gemeente en het dorpsplatform gaat deze verantwoordelijkheid niet op zich nemen. Wél is het fijn als we als inwoners met elkaar zorgen voor onze “stoepjes” en mensen die dit zelf niet meer kunnen hierin bij willen staan. Soms is er ook wat onduidelijkheid of het schoonhouden van de stoep nu juist wél of juist niet veilig is. We hebben toegezegd bij het begin van de volgende winterse periode een artikeltje hierover te plaatsen in de Dorpskrant, ook om onszelf en elkaar weer even alert te maken op het ijsvrij maken van de stoepen.

 4. Mohamed El Hammouti

  Geachte heer/mevrouw,

  Ik had op 24-11-2021 een mail gestuurd naar jullie over een schoolonderzoek vanuit Avans Hogeschool die ik mag doen over 30 km/zone en verkeersveiligheid in Overasselt.

  Tot op heden heb ik geen reactie gekregen van jullie.
  Ik had de mail verstuurd naar: info@dorpsplatformoverasselt.nl

  Graag verneem ik nog antwoord op jullie

  Met vriendelijke groet,

  Mohamed El Hammouti

  1. Jeroen Huinink

   Dag Mohamed,

   We hebben vanavond vergadering en dan bespreken we je vraag.

   Met vriendelijke groet,
   Jeroen

Reageren is niet mogelijk.