… in een fijne omgeving

Het doel van de groep was bij te dragen aan voldoende woningen voor iedereen, zodat niemand weg hoeft uit Overasselt en iedereen plezierig kan blijven wonen. De komende 10 jaar zouden er woningen bij moeten komen die bijdragen aan de behoeften van ouderen (doorstroming), kleine huishoudens en aan die van (door) startende jongeren, zodat die kunnen blijven bijdragen aan de vitaliteit van het dorp. Op 3 plekken kunnen woningen gebouwd worden die aan het doel moeten bijdragen (Zilverberg, Derks, Werklandschap). Het is een weerbarstig onderwerp, omdat je als bewoners zelf moeilijk het voortouw kunt nemen, maar je kunt wel invloed uitoefenen en meepraten. Om te zorgen dat die nieuwbouw werkelijk het beste oplevert voor het dorp is het belangrijk dat er voor ruime participatie wordt gezorgd, of zelfs co-productie.

Om dit te bereiken is er veelvuldig overleg gepleegd met de gemeente en met initiatiefnemers. Ook is er ingesproken in de gemeenteraad. Daarmee is het belang van goede, samenhangende plannen voor alle betrokkenen heel duidelijk geworden. Nu is er ook voor Overasselt een gemeentelijk woningbouwprogramma van ca. 130 woningen de komende 10 jaar vastgesteld.

  • Actie: Nu is het zaak dat de participatie vanuit Overasselt concrete vorm gaat krijgen, dus daar moet nu alle actie op gericht worden.

Activiteiten

Geef een reactie