… en hoe doen we dat samen?

Het doel was te achterhalen of er de komende 10 jaar wel voor iedereen adequate zorg beschikbaar zal zijn. Daarbij is gekeken naar formele en informele zorg. Is er wellicht een zorgcoöperatie mogelijk, die tussen de professionele zorg en de zelfstandige bewoners inzit? Na intensieve inventarisatie en gesprekken is gebleken dat er een heel scala aan zorg en ondersteuning voorhanden is, dus dat is positief. Tegelijk is er weinig overzicht en weet niet iedereen hoe je aan de goede ondersteuning kunt komen, dus daar is verbetering mogelijk en nodig. 

  • Actie: toegankelijk maken van de zorg-inventarisatie voor iedereen door eenpunt te creeëren waar alle informatie samen komt en zorgen dat het up to date blijft. Blijven monitoren hoe een en ander zich ontwikkelt.
  • Actie: behoefte zorgcoöperatie vooralsnog niet aanwezig, dus niet urgent. Onderzoeken behoefte op wat langere termijn, voor bepaalde soorten ondersteuning.