• Veel mensen weten niet goed hoe ze hun huis zuiniger met energie kunnen maken, terwijl daar vaak wel relatief eenvoudig iets aan te doen is. Ism de gemeente zijn voorlichtingsavonden en energiescans van huizen georganiseerd. 
  • Hoe kan er ook in Overasselt meer ingezet worden op groene energie? Veel zaken zijn lastig individueel op te pakken en samen kun je veel meer bereiken. Een aantal mensen zijn toegetreden aan de EnergieCoöperatie Heumen. Via die organisatie wordt ingezet op grote oppervlakken zonnepanelen op daken een de Ewijkseweg en Donderbergweg.
  • Ook ondernemers zoeken de beste route om ‘groener’ te worden. 
  • Actie: organiseren workshop over kansen en belemmeringen voor ondernemers.
  • Hoe kunnen we allemaal individueel bijdragen om minder energie te gebruiken en meer op te wekken? Hoe kunnen we allemaal spaarzaam omgaan met goederen, water, voedsel, etc.? Hier ligt een mooie uitdaging voor de toekomst. 
  • Actie: bedenken van leuke, uitdagende ideeën om het bewustzijn binnen Overasselt te vergroten en mensen enthousiast te maken. Aanpak organiseren en opbrengst monitoren.

Geef een reactie