De naam Overasselt is waarschijnlijk afgeleid van Essenbomen. Asselt is een verbastering van Essen. Deze bomen kwamen vroeger veel voor in het Overasseltse en Nederasseltse Broek en gedijen goed in nat gebied. “Over” en “Neder” verwijst naar hoger en lager. Overasselt ligt iets hoger dan Nederasselt t.o.v. NAP.