Het dorpsplein zoals het was voor 2011

Uit de leefbaarheidsenquête is naar voren gekomen dat men een dorpskern mist.

De nieuwe beplanting op het dorpsplein

Tevens is tijdens de informatieavond die ging over de start van het Dorpsplan ook naar voren gekomen dat een mooi Dorpsplein gemist wordt. Naar aanleiding van wens is een werkgroep aan de slag gegaan.

In juni 2011 werd het vernieuwde dorpsplein in gebruik genomen.

In februari 2012 heeft de werkgroep “IJsbaan” een schaatsbaan aan- gelegd op het dorpsplein. Bijna veertien dagen lang heeft de Overasseltse jeugd kunnen genieten .

Koninginnedag 2012